Vi var med…

Kvinnekamp i Bergen på 1970-tallet

Den nye kvinnebevegelsen på 1970-tallet var en blomstrende historie. Tusener av kvinner og en del menn deltok med begeist­ring i kamp mot kvinneundertrykking i politikken, i arbeidslivet, i familiene. Midlene som ble tatt i bruk var av mange slag, det var sang og teater, demonstrasjonstog og punktaksjoner, teore­tiske skrifter, hektisk møtevirksomhet. Det ble etablert krise­sentre, vi fikk lover om likestilling og om selvbestemt abort, Norge ble verdens­berømt for sin kvinneregjering, FN hadde kvinneår. Den nye kvinnebevegelsen besto av mange grupper og organisa­sjoner som også diskuterte livlig hvilke veier som var best å gå i kampen mot kvinneundertrykking.

I denne boken skriver noen av kvinnene som var med, om sitt ståsted og engasjement i kvinnekampen på 1970-tallet.

Forfatter

Ida Blom, Ingeborg Fløystad, Kaya Irgens, Anne-Hilde Nagel, Kari Hop Skiftesvik, Elisabeth Aasen

ISBN

978-82-7128-440-4

kr 198,-